Tag Archives: 7-เหตุผลที่ควรเลิกสูบบุหรี่ก่อนจะสายเกินแก้!

7 เหตุผลที่ควรเลิกสูบบุหรี่ก่อนจะสายเกินแก้!

จากองค์การอนามัยโลก (WHO) เผยข้อมูลว่า ในแต่ละปี มีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่มากกว่า 7 ล้านคน  และในจำนวนนี้ เป็นผู้ที่เสียชีวิตจาก “ควันบุหรี่มือสอง” (ไม่ได้สูบเอง) มากถึง 890,000 คน เลยทีเดียว! โดยมีหลายเหตุผลที่ทำให้เกิดโรคจากการเผาไหม้ของบุหรี่  รู้เท่าทันภัย และเลิกบุหรี่ ก่อนจะสายเกิดแก้

Continue reading

 950 total views