Tag Archives: น้ำยา

ส่วนประกอบหลักของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

ก่อนจะไปถึงเรื่องน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ขอย้อนกลับมาพูดถึงเจ้าตัวบุหรี่ไฟฟ้ากันสักนิด ปัจจุบันได้มีการทำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนรวมในชีวิตประจำวัน ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในรูปแบบต่างๆ ไม่เว้นแต่บุหรี่ ที่ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามา ในชื่อที่เรียกว่า “ บุหรี่ไฟฟ้า ” ที่เป็นเครื่องมือในการใช้งานเพื่อทดแทน บุหรี่ปกติทั่วไป จนปัจจุบัน บุหรี่ไฟฟ้า ได้เข้ามามีอิทธิพลจำนวนมาก เนื่องด้วย Design ที่หรูหรา สวยงาม, การเลือกปริมาณนิโคตินได้, การให้ควันที่เยอะกว่า บุหรี่ ทั่วไป ,การพกพาที่สะดวก และ ใช้งานได้ในระยะยาว จะนิยมมากในกลุ่มวัยรุ่น ต่อมาได้มีการพัฒนาจาก บุหรี่ไฟฟ้า  มาเป็น “ POD ” ที่มีขนาดเล็กกว่าบุหรี่ไฟฟ้า  แต่ระบบการทำงานยังคงเหมือนของเดิม ที่ใช้แบตเตอรี่ในการสร้างความร้อนรวมไปถึงไอน้ำ ที่สูบเข้าไปทางร่ายกายและออกมาในรูปแบบของควัน แต่จะไม่สามารถทำงานได้เต็มรูปแบบหากขาดน้ำยาสำหรับบุหรี่ไฟฟ้า ที่เป็นส่วนประกอบในการทำให้เกิดควัน

Continue reading

 3,675 total views